23 januari 2020

Vad är leasing? Vi reder ut alla frågetecken

Om du är i färd med att skaffa en ny bil, har du troligtvis fått frågan om du tänkt köpa eller leasa bilen. Men vad är egentligen leasing? I denna artikel reder vi ut alla frågetecken.

Innehåll

– Innebörden av leasing

– Olika typer av leasing

– Leasa en bil hos Suzuki

 

Innebörden av leasing

Leasing kan bäst beskrivas som en form av långtidshyra där du som privatperson eller företag hyr en produkt, i detta fall en bil, istället för att köpa den. Med andra ord är det alltså ett finansbolag som äger bilen, medan du under avtalsperioden hyr och använder den.

Så fungerar det i praktiken

Synonymt för leasing är att det sker under en bestämd tidsperiod, vilken vanligtvis sträcker sig över ett eller flera år. När denna tid löper ut lämnar du tillbaka bilen. Du blir kontaktad av återförsäljaren innan avtalet löper ut, så att du i lugn och ro kan bestämma hur du vill göra med din nästkommande bil.

Hur lång tid som du kan leasa bilen varierar mellan bilmärken, återförsäljare och finansbolag. Det vanligaste är idag 3 år. Även antalet körmil, eventuella serviceavtal, försäkringspremier och liknande kan skilja sig åt. Det är också dessa omständigheter som avgör hur mycket du får betala varje månad för att hyra bilen.

Skulle du köra fler mil än vad som ingår i avtalet eller skada bilen utöver vedertagen standard för normalt slitage kan du bli debiterad ett tillägg för detta vid återlämnandet av bilen.

Olika typer av leasing

Som tidigare nämnts kan både privatpersoner och företag välja att leasa en bil. Beroende på om man väljer en privatbil eller tjänstebil, finns det några väsentliga skillnader som kan vara bra att vara medveten om. Nedan har vi samlat några av dem:

Fördelar med privatleasing 

– Du slipper betala någon kontantinsats, vilket innebär att du har möjlighet att köra en ny bil som du annars kanske inte skulle ha råd att köpa.

– Ingen restvärdesrisk. Dvs du riskerar inte att bilen efter avtalsperioden är värd mindre än vad du betalat för att hyra den. Istället är det finansbolaget eller levererande återförsäljare som står den risken.

– Du betalar endast för värdeminskningen av bilen plus ränta.

Nackdelar med privatleasing

– Körsträckan är vanligtvis på förhand definierad och begränsad. Om din faktiska körsträcka blir längre än vad leasingavtalet omfattar så blir du debiterad en merkostnad för varje s.k. ”övermil”.

– Om du har vissa speciella behov eller önskemål, som att transportera husdjur eller önskan att kunna röka i bilen, så är det ofta inte tillåtet i en privatleasad bil.

– Eftersom du hyr och inte äger bilen får du inte tillgång till det eventuella ”övervärde” som kan uppstå i bilen under avtalsperioden. Övervärdet är skillnaden mellan bilens faktiska värde och de inbetalda räntorna och avskrivningarna.

Fördelar med företagsleasing

Operationell leasing, eller fullserviceleasing som det ibland kallas är juridiska personers motsvarighet till privatleasing, dvs en hyra av bilen. På företagssidan talar man även om finansiell leasing, vilket i praktiken är att likna vid ett billån för organisationer. Man erlägger en första kontantinsats, s.k. ”förhöjd hyra”, och blir efter avtalsperioden de facto ägare av bilen.

– Såväl momsen på hyran som driftkostnaderna är avdragsgilla med 50 respektive 100 procent, enligt nuvarande lagstiftning. Notera dock att detta kan ändras över tid. Innan du väljer att leasa en bil bör du därför försäkra dig om vilka villkor som gäller då.

– I båda leasingfallen slipper du binda upp kapital, vilket traditionellt bilköp annars innebär. Kapital som ofta kan användas på bättre sätt i verksamheten än att köpa fordon.

– Vid fullserviceleasing slipper du t o m betala någon kontantinsats, vilket även det är bra för bolagets likviditet och frigör kapital.

– Vid fullserviceleasing ingår såväl kringkostnader som service och ofta även försäkring. Du betalar en lätt överskådlig månadsavgift för fordonet, vilket gör det enklare att budgetera för bilkostnaderna.

– Fullserviceleasing är tryggt då du inte har någon restvärdesrisk. Istället är det finansbolaget eller levererande återförsäljare som står den risken.

Nackdelar med operationell företagsleasing

– Även vid fullserviceleasing för företag är körsträckan vanligtvis på förhand definierad. Om din faktiska körsträcka blir längre än vad leasingavtalet omfattar så blir du debiterad en merkostnad för varje s.k. ”övermil”. Denna begränsning finns inte vid finansiell leasing. Då kommer ditt bolag i slutänden stå som ägare av bilen och står då därför även restvärdesrisken (dvs risken att bilen är värd mindre än vad som återstår att betala av på bilen).

– Vid fullserviceleasing hyr du bilen och får därmed inte tillgång till det eventuella ”övervärde” som kan uppstå i bilen under avtalsperioden. Övervärdet är skillnaden mellan bilens faktiska värde och de inbetalda räntorna och avskrivningarna. Detta övervärde tillfaller då istället det leasinggivande finansbolaget.

Leasa en bil hos Suzuki

Förhoppningsvis har du nu fått svar på frågan ”vad är leasing?”. Om du själv är i färd med att leasa en bil, kan du med fördel göra det hos oss på Suzuki – det krångelfria alternativet!

När du väljer att hyra en Suzuki kan du räkna med en välutrustad bil till ett förmånligt pris. Det mesta är dessutom inkluderat i leasingpaket, vilket innebär att du slipper tänka på sådant som service.*

Kontakta din närmaste Suzuki-återförsäljare – de hjälper dig att hitta ett erbjudande som passar just dig och dina behov!

*Drivmedel, vägtrafikskatt och försäkring ingår inte i våra leasingpaket.

Fler artiklar

Ta del av alla våra artiklar, tips och tricks i arkivet.

Fyll i din e-postadress så skickar vi alla broschyrer till dig.