Villkor för användning av handböcker

Läs följande villkor noggrant. Du får endast använda ägarhandboken för Suzuki-produkt(er) (”Produkt(er)”) som vi tillhandahåller på denna webbplats (”Ägarhandbok”) om du läst och godkänt följande villkor (”Användarvillkor”).

 •  Tillämpning

  Dessa användarvillkor ska tillämpas på all användning av ägarhandboken. Genom att klicka på knappen nedan accepterar du dessa användarvillkor. Vi kan när som helst, efter eget gottfinnande och utan förvarning, ändra dessa användarvillkor.

 •  Bestämmelsernas omfattning

  Vi kan när som helst, efter eget gottfinnande och utan förvarning avbryta, stoppa, eller modifiera vår tjänst för att tillhandahålla verkstadshandböcker. Innehållet i ägarhandboken kan revideras eller ändras när som helst och utan förvarning, i enlighet med modifiering av specifikationer för relevanta produkter eller för vilken annan anledning som helst. Så läs noga igenom ägarhandboken samt tilläggsmaterial och/eller rättelselista som bifogas produkten, särskilt när produkten används.

 •  Förbud

  Du får inte använda ägarhandboken på följande sätt:– användande som går emot användarvillkoren;
  – användande som kan bryta mot lagen och/eller andra föreskrifter;
  – användande som kan räknas som förtal eller ärekränkning mot oss, tredje part och/eller produkter;
  – göra kopior av, modifiera, publicera eller sälja verkstadshandböcker utan vårt skriftliga medgivande förutom om det tillåts av relevant lagstiftning eller andra föreskrifter; eller
  – andra sätt som vi rimligen kan tycka är opassande.

 • Immateriella rättigheter

  All upphovsrätt, immateriella rättigheter och andra rättigheter med avseende på ägarhandboken ska endast tillhöra oss, SUZUKI MOTOR CORPORATION och/eller tillverkaren/produkterna.

  Användningen av ägarhandboken enligt dessa användarvillkor ska inte i något fall tolkas som att någon licens beviljats för att använda dess kopieringsrätt, immateriella rättigheter eller andra rättigheter förutom för sådan användning som är tillåten enligt dessa användarvillkor.

  Om en tvist uppstår på grund av användning med avseende på ägarhandboken mellan dig och någon tredje part, är du enskilt ansvarig för att lösa en sådan tvist, och du ska hålla oss, SUZUKI MOTOR CORPORATION, dess dotterbolag, tillverkare av produkter, distributörer och återförsäljare av produkter, skyddade mot förlust härrörande från kostnader, skador och utgifter (inklusive men inte begränsat till: rättegångskostnader, advokatavgifter och avgifter för sakkunniga vittnen) som uppkommer till följd av en sådan tvist.

 • Friskrivningsklausul

  Vi tar ej ansvar för följande:
  – verkstadshandböcker som ej finns tillgängliga på vår webbplats;
  – tilläggsmaterial för verkstadshandböcker, rättelselistor för dessa samt ägarhandbok för navigering, ljud eller andra tjänster med avseende på produkter kommer inte att tillhandahållas på denna webbplats;
  – innehållet i verkstadshandböckerna baseras på relevanta lagar och förordningar när produkterna som avses i verkstadshandböckerna först släpptes på marknaden, så innehållet i verkstadshandböckerna kanske inte är i enlighet med de senaste lagarna och förordningarna; och
  – skador, kostnader eller utgifter som du och/eller någon tredje part har ådragit sig med avseende på användningen eller den otillgängliga användningen av ägarhandboken.

 • Avskiljbarhetsklausul

  Alla delar av dessa användarvillkor ska vara avskiljbara, och olagliga och/eller ogiltiga delar i villkoren påverkar inte någon av de andra delarna.

 • Tillämplig lag och jurisdiktion

  Dessa användarvillkor regleras av Sveriges lagstiftning, förutom när det gäller lagval. Alla rättsliga åtgärder eller förfaranden mellan dig och oss i samband med dessa användarvillkor och/eller användningen av ägarhandboken ska väckas i Högsta domstolen, med behörig jurisdiktion, och du ska uttryckligen, villkorslöst och oåterkalleligt komma överens om en sådan domstols exklusiva jurisdiktion.

  Högsta domstolen, Box 2066, 103 12 Stockholm

Accepterar du villkoren för nedladdning av Suzukis verkstadshandböcker?

Avböj