Om webbplatsen suzukibilar.se

Genom att besöka Suzuki-sajten godkänner du dessa villkor utan undantag. Din tillgång till Suzuki-sajten är därför bunden till dessa villkor samt till all relevant lagstiftning.

Innehåll

Suzuki-sajten innehåller information om produkter och erbjudanden från Suzuki. De Suzuki-produkter som beskrivs på denna sajt, kan endast köpas i Europa och kampanjerna på denna sajt gäller endast i länder där den relevanta kampanjen specifikt anges som aktuell.

Alla upplysningar på denna sajt tillhandahålls enbart i informationssyfte. Det material som tillhandahålls på denna sajt ersätter ej information som du kan erhålla hos din auktoriserade Suzuki-återförsäljare. Informationen på denna sajt är så fullständig som möjligt. Suzuki förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, förändra modeller, utrustning, specifikationer och tillgänglighet.

Priser på Suzuki-produkter

Priserna på denna Suzuki-sajt tillhandahålls enbart i informationssyfte. De angivna priserna är rekommenderade priser och stämmer inte nödvändigtvis överens med priserna hos en auktoriserad Suzuki-återförsäljare. Försäljningen av en Suzuki-produkt sker enligt de villkor som gäller i det enskilda köpeavtalet.

På suzukibilar.se använder vi cookies

Louwman Sverige AB, Suzukis generalagent i Sverige, använder så kallade cookies på webbplatsen suzukibilar.se. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Vi använder cookies av tekniska skäl och för att underlätta besökarens aktiviteter på webbplatsen., samt för att ge besökaren en personaliserad upplevelse. Cookies används även för att mäta trafiken på vår webbplats och för statistik.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Sessionscookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

En cookie kan sättas som förstapartscookie eller tredjepartscookie. Förstapartscookies är cookies som sätts av innehavaren av webbplatsen (dvs. i detta fall suzukibilar.se). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats.

Hur vi använder cookies

Vi använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på det sätt vi avsett och för att kunna ge dig som besökare bättre service. Vissa cookies krävs för att vår webbplats, och våra tjänster till dig, ska fungera. Dessa cookies används t.ex. för att stödja flera samtidiga besökare på webbplatsen och identifiera besökaren så att val du gör på webbplatsen följer med under hela besöket.

Cookies används även för att samla statistik om antalet besökare på webbplatserna och för att inhämta information om hur våra webbplatser används och hur vi kan förbättra dem. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår webbplats. Slutligen används cookies av Louwman Sverige för att spara personuppgifter om dig som besökare för att personalisera innehåll på webbplatsen, för marknadsföringsändamål och för att möjliggöra viss funktionalitet, så som formulär och chattar.

Google Analytics

Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare bättre service. En del cookies används även för att samla statistik om antalet besökare på webbplatserna medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur våra webbplatser används och hur vi kan förbättra dem, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc.

Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen. Dessa cookies används för att få en bild av hur besökare använder vår webbplats och därigenom förbättra innehåll, navigation och struktur. Den information som samlas in i dessa cookies (inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras av Google Inc. på servrar i USA.

Google kan överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Louwman Sverige AB har ställt in Google Analytics så att verktyget anonymiserar den information som lagras hos Google. Detta görs genom att Google Analytics trunkerar (tar bort) de sista siffrorna i besökarnas IP-adress innan uppgiften lagras hos Google.

Läs information om hur Google använder data, samt information om hur du kan blockera cookies från Google Analytics.

Dessa cookies innehåller ingen övrig personlig information och informationen används enbart i aggregerad form för statistik. Denna statistik raderas efter 26 dagar.

Sociala nätverk

På Louwman Sveriges AB:s webbplats suzukibilar.se bäddas innehåll och delningsverktyg in från sociala nätverk, till exempel från Instagram och Facebook. Dessa leverantörer kan därmed komma att använda cookies på webbplatsen.

Louwman Sverige har ingen åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevant tredje parts webbsajt(er) för ytterligare information om dessa cookies och om hur du kan välja bort mottagandet av dem.

Annonsering

På webbplatsen förekommer även så kallade pixel cookies som används av våra annonseringsverktyg (Facebook och Google Ads). Dessa används för att mäta effekten av vår annonsering och skapa annonser som är mer relevanta för dig utifrån de sidor som du har besökt på vår webbplats.

HubSpot

Vår webbplats är integrerad med ett verktyg som heter HubSpot. Det sparar information om besökare på vår webbplats i olika cookies. En del rör statistik om hur besökarna har kommit till webbplatsen, vilka sidor de besökt, osv. Vissa cookies lagrar besökarens personuppgifter, så som namn och epost, om besökaren har delat denna information med Suzuki Sverige, t.ex. via kontaktformulär eller i chattfönster. Detta gör det möjligt för oss att identifiera besökare mellan olika sessioner och erbjuda en mer riktad kommunikation och service.

Läs mer om de cookies som används av HubSpot.

Om du inte vill tillåta användning av cookies?

Via cookie bannern
När en besökare kommer till vår webbplats för första gången visas en cookie banner där besökaren har möjlighet att ställa in om cookies tillåts eller inte, eller vilka typer av cookies som ska tillåtas. Som besökare kan du när som helst ändra dessa inställningar genom cookie bannern.
Visa cookie-bannern

Via webbläsaren
Alla webbläsare är olika, men de flesta är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion.

Om du väljer att avaktivera cookies går du miste om flera fördelar på suzukibilar.se och webbplatsen kommer inte att fungera så bra som du som besökare förväntar dig.

Typ av cookie Cookies Beskrivning och syfte
Nödvändiga • Vissa HubSpot-kakor (t.ex. lagring av samtyckesstatus) Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De sätts vanligtvis som svar på sådant som du gjort, såsom att ställa in dina preferenser, logga in eller fylla i formulär.
Analys • HubSpot (t.ex. lagring av besökaridentitet och sessionsinformation)
• Google Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förstå hur våra besökare använder webbplatsen. Vi använder dem för att samla information om och rapportera statistik för hur webbplatsen används. Dessutom kan de användas för att samla in data om besökaren och på så sätt erbjuda en personaliserad upplevelse på webbplatsen.
Funktionalitet • HubSpot
• Smilee
Dessa cookies är inte nödvändiga för att webbplatsen ska fungera utan erbjuder snarare en möjlighet för oss att anpassa och optimera upplevelsen på webbplatsen och för att exempelvis komma ihåg besökarens chatthistorik.
Annonsering • Facebook-annonser
• Google Ads
Vi använder cookies för att göra våra annonser mer engagerande och relevanta för webbplatsens besökare. De gör det möjligt för oss att välja annonser baserat på vad som är relevant för användaren, för att förbättra rapportering av annonskampanjresultat, samt för att undvika att visa annonser som användaren redan har sett.

Personuppgifter/användaruppgifter

Alla personuppgifter som du skickar till Suzuki via Suzuki-sajten, kommer enbart att användas av företaget för att optimera dess tjänster. Suzuki gör allt för att insamling, sändning och lagring av personuppgifter ska ske på ett säkert sätt som passar denna typ av information. Suzuki kommer inte att använda dina personuppgifter för att skicka uppgifter eller information som du inte bett om och Suzuki kommer inte heller att sälja uppgifterna till tredje part utan ditt medgivande.

Trots att Suzuki inte är ålagda att kontrollera eller revidera de uppgifter som användarna lämnat på Suzuki-sajten och inte heller accepterar något ansvarar för dem, förbehåller Suzuki sig rätten att när som helst kontrollera användaruppgifterna och utan vidare rättfärdigande ta bort dem från sajten.

Copyright

All information på Suzuki-sajten är skyddad av upphovsrättslagen. Du har enbart rätt att använda information, text, foton och bilder på denna sajt för personligt, icke-kommersiellt, bruk och du har inte rätt att reproducera, anpassa eller skicka hela eller delar av dem, ej heller ge tillstånd till publicering, utan att skriftligt tillstånd först erhållits från Suzuki.

Varumärken

Samtliga varumärken, logotyper och serviceuppgifter på denna sajt tillhör Suzuki Motor Corporation eller tredje part. De får ej användas, laddas ned, kopieras eller spridas utan att skriftligt tillstånd först erhållits från Suzuki Motor Corporation eller aktuell tredje part, beroende på det aktuella fallet.

Länkar

Suzuki-sajten kan innehålla länkar till andra, helt oberoende webbsajter. Suzuki lämnar ingen som helst garanti för noggrannheten, fullständigheten eller äktheten hos den information som återges på en annan webbplats som du kommit till via dessa länkar. Riskerna som är förknippade med ett besök på en sådan kopplad webbsajt bärs helt och fullt av besökaren.

Ansvarsfriskrivning vad gäller noggrannhet

Suzuki gör allt för att tillhandahåll korrekt information, men trots det kan noggrannheten hos informationen på denna sajt ej garanteras. Suzuki tar inget som helst ansvar för att informationen på denna sajt är korrekt, fullständig eller autentisk. Denna sajt och dess fullständiga innehåll tillhandahålls i ”befintligt skick”, utan några uttryckliga eller underförstådda garantier.

Ansvarsfriskrivning

Suzuki avsäger sig uttryckligen allt ansvar för direkta, indirekta, oavsiktliga eller särskilda skador som är följden av att Suzuki-sajten använts på något sätt, detta omfattar även (men inte uteslutande) friskrivning från ansvar för skador som orsakats på grund av datorvirus eller genom användning av informationen på Suzkuki-sajten.

Anpassning av policyn

Suzuki förbehåller sig rätten att när som helst anpassa denna friskrivningsregel med avseende på aktuella affärsmässiga aktiviteter och uppmanar därför besökarna på denna sida att regelbundet kontrollera om reglerna förändrats.

Kontakta oss för mer information om webbplatsen suzukibilar.se
Importör: Louwman Sverige AB | Vretenvägen 10 | 171 54 Solna | Telefon 08-517 323 00