NYHET FRÅN SUZUKI!

Även en ny bil måste servas för att hålla sig på topp. Det handlar om enkla men nödvändiga saker som byte av oljefilter, tändstift och luftfilter, samt kontroll av slitage, funktionalitet och säkerhet.

Vi är här för att göra ditt billiv så krångelfritt som möjligt. Därför ingår ordinarie servicen de första 3 åren – eller de första 3 tillfällena – på alla nya Suzuki som är köpta från 1 april 2023 och framåt. Det gäller alla modeller och alla betalsätt!

 • VILLKOR – KOSTNADSFRI ORDINARIE SERVICE

  OMFATTNING

  Kunden har rätt till kostnadsfri ordinarie service (”Serviceåtagandet”) på det köpta fordonet hos återförsäljare eller annan i Sverige auktoriserad återförsäljare/verkstad för Suzuki. Serviceåtagandet gäller under 36 månader eller upp till 4500/6000 mil, det som infaller först, och kommer således antingen utföras en gång per år eller vid 1500 respektive 2000 mil, beroende på modell.

  Ordinarie service är i enlighet med Suzukis rekommendationer, inklusive slitage-, funktionalitet- och säkerhetskontroller samt milbundna intervalltillägg, såsom byten av oljefilter, tändstift och luftfilter. Serviceåtagandet innefattar såväl arbete som material, såsom oljor, vätskor och reservdelar som ingår i ordinarie service. Se nedan för vissa specifika undantag.

  TILLÄMPLIGHET

  Serviceåtagandet gäller endast om:

  1. det har lämnats av en i Sverige auktoriserad Suzuki-återförsäljare i samband med en försäljning av en nya Suzuki-bil; och
  2. fordonet har importerats av Louwman Sverige AB.

  Serviceåtagandet följer vidare fordonet och gäller för den första ägaren såväl som senare ägare under ovan angiven tidsperiod och/eller miltal.

  GILTIGHETSTID

  Serviceåtagandet gäller för alla Suzuki-bilar som är ordertecknade fr.o.m. 2023-03-01 och är giltigt under ovan angiven tidsperiod och/eller miltal.

  KUNDENS SKYLDIGHETER

  Serviceåtagandet gäller under förutsättning att innehavaren:

  1. kör, underhåller och sköter fordonet i enlighet med de instruktioner som anges i fordonets instruktionsbok och service- & garantibok;
  2. genomför rutinkontroller av olje- och vätskenivåer i fordonet mellan rekommenderade serviceintervall och fyller på vid behov på egen bekostnad; och
  3. på egen bekostnad lämnar fordonet till auktoriserad Suzuki-verkstad vid de serviceintervaller som anges i fordonets instruktionsbok och service & garantibok, +/- 150 mil, alternativt enligt angivet årsintervall +/- 1 månad.

  Den tredje servicen, vilken utgör den sista kostnadsfria ordinarie servicen , måste utföras innan fordonet blir 36 månader och/eller bilen har gått 4 500/6 000 mil, det som infaller först, beroende på det aktuella fordonets serviceintervall. Utförs servicen senare täcks kostnaden inte av Serviceåtagandet och i stället ansvarar kunden för kostnaderna.

  UNDANTAG FRÅN SERVICEÅTAGANDET

  Följande åtgärder ingår inte i Serviceåtagandet:

  • Tilläggsarbeten för service av en konverterad bil t ex CNG/biogas
  • Byte av slitagedelar, t.ex. torkarblad, glödlampor och bromsdetaljer
  • Fel eller skador som täcks av garantier, försäkringar eller motsvarande
  • Fel eller skador på motor och växellåda, täcks normalt av kundens maskinskadeförsäkring, drivlineförsäkring eller aggregatskador
  • Glas-, lack-, korrosions och karosskador
  • Yttre påverkan på kaross och lack
  • Reparationer av skador förorsakad av vårdslöshet, försummelse, vanvård, felaktigt handhavande, överbelastning, brand, naturkatastrof eller trafikolycka
  • Bärgningskostnader och startbogseringar
  • Kostnader för självrisk i försäkringsärenden
  • Stilleståndsersättning
  • Drivmedel
  • Fel eller skador som beror på att produkter har monterats eller tillförts fordonet
  • Hjulinställningar

Se reklamfilmen för Service ingår

Alla våra modeller

Välkommen till det krångelfria billivet

Läs mer

Läs mer om Service och verkstad

Läs mer

Hitta återförsäljare & verkstäder

Här hittar du din närmaste återförsäljare eller verkstad.