20 oktober 2016

Suzuki och Toyota undersöker förutsättningarna för ett partnerskap

För att förstärka samarbete inom områdena miljö, säkerhet och informationsteknik.

Suzuki Motor Corporation och Toyota Motor Corporation tillkännagav i veckan att de båda företagen har kommit överens om att utforska idéer och möjligheter för att upprätta ett affärsmässigt partnerskap.
Miljön och förutsättningarna, som bilbranschen befinner sig i, har förändrats både drastiskt och snabbt. Därför har, vid sidan av det enskilda företagets traditionella forsknings- och utvecklingsarbete, framtida teknologier inom områdena miljö, säkerhet och IT högsta prioritet.

Det blir allt viktigare att samarbeta med andra företag för utveckling av infrastrukturer liksom etablering av nya industriella standards.
Av den anledningen har Toyota och Suzuki just påbörjat arbetet med att identifiera möjliga samarbetsområden med målsättningen att underlätta framtida utmaningar för de båda företagen. Diskussionerna grundar sig på förutsättningen att de båda företagen fortsättningsvis kommer att konkurrera på ett korrekt och oberoende sätt. Toyota och Suzuki kommer även att vara öppna gentemot andra aktörer beträffande den här samarbetsidén med målet standardisering inom industrin.

Ladda ner pressmeddelande som PDF

Fler nyheter

Ta del av alla våra nyheter och pressmeddelanden i arkivet.

Fyll i din e-postadress så skickar vi alla broschyrer till dig.