29 april 2021

Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota och Mazda i samarbete angående utveckling av framtidens kommunikationssystem för bilar

Toyota City, Japan 27 april 2021 – Suzuki Motor Corporation (Suzuki), Subaru Corporation (Subaru), Daihatsu Motor Corporation (Daihatsu), Toyota Motor Corporation (Toyota) samt Mazda Motor Corporation (Mazda) har nått en överenskommelse för gemensam utveckling av tekniska specifikationer för nästa-generation kommunikationsutrustning för bilar.

Genom gemensam användning av kommunikationssytemen kan de uppkopplade fordonen länka till olika servicefunktioner på ett säkrare och bekvämare sätt.

Samtidigt som de fem företagen för närvarande implementerar sina egna teknologier i den gemensamma basteknologin, utvecklad av Toyota, kommer man tillsammans utveckla system för nästa generation uppkopplade fordon. Med gemensam uppkopplingsteknik från fordon till nätverk stabiliseras kommunikationskvaliteten mellan fordon och dess kommunikationscenter och möjliggör därmed utökade möjligheter till bekvämare service för brukarna som t ex bättre ljudkvalitet och snabbare uppkopplingshastighet.

Samarbetet innebär samtidigt reducerade utvecklingsinvesteringar för de deltagande företagen och förenklar det operativa systemarbetet och uppdateringar av olika versioner inklusive tillkommande nya funktioner.

Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota och Mazda är öppna för ytterligare samarbeten med andra partners med liknande intressesfärer för gemensamma utvecklingsprogram för tjänster som underlättar för människan och löser sociala problem.

Hämta pressreleasen här (PDF)

SUZUKI LOUWMAN SVERIGE
Information
Håkan Engström
Hakan.engstrom@susuki.se
076/789 30 20

Louwman Sverige AB ingår i Louwman-gruppen, som bl a importerar och marknadsför Daihatsu, Lexus, Morgan, Suzuki och Toyota i Belgien, Danmark, Holland, samt Tjeckien. I Louwman Group ingår 25 företag och omsättningen uppgår till 3 mdr Euro (2018). Sedan starten 1923 har man sålt mer än 2 miljoner bilar. Antalet anställda är ca 3 000. Importen 2018 landade på 44 000 bilar och försäljningen på 36 500 bilar.

Suzuki Motor Corporation, med huvudkontor i Hamamatsu, Japan, är världsledande tillverkare av småbilar och världens åttonde största tillverkare. Företaget, som grundades 1920, har idag över 50 000 anställda runtom i världen och bedriver verksamhet i 196 länder samt har produktionsbaser i 23 olika länder. 2020 producerade företaget 2 579 000 bilar och den globala försäljningen uppgick till 2 448 000 bilar.

Fler nyheter

Ta del av alla våra nyheter och pressmeddelanden i arkivet.

Fyll i din e-postadress så skickar vi alla broschyrer till dig.