30 augusti 2019

Suzuki och Toyota inleder finansiellt samarbete

Den 12 oktober 2016 började de två företagen överväga ett affärsmässigt partnerskap. Under åren har dessa diskussioner därefter utvecklats till att omfatta olika delar i verksamheten.

Den 20 mars i år tog man beslut om att överväga gemensam produktutveckling samt produktionssamarbete liksom ömsesidigt utbyte av produkter. Detta för att sammanföra Toyotas styrka när det gäller elektrifieringsteknologier med Suzukis styrka när det gäller småbilsproduktion.

Genom detta partnerskap planerar de båda företagen för en tydlig tillväxt genom att man tillsammans kommer att klara av de nya utmaningar bilbranschen nu står inför, exempelvis inom området självkörande bilar, samtidigt som man även fortsättningsvis kommer att vara konkurrenter på marknaden.

Partnerskapet innebär att man köper in sig i varandra genom att Toyota köper 24,000,000 aktier för c a US $910 miljoner, motsvarande 4,94 procent av aktierna i Suzuki samtidigt som Suzuki köper aktier i Toyota för US $450 miljoner, motsvarande 0,2 procent av aktierna i Toyota.

Denna affär kommer att genomföras så snart godkännande erhållits från relevanta inhemska samt utländska myndigheter.

Ladda ned som PDF

2019-08-29

Fler nyheter

Ta del av alla våra nyheter och pressmeddelanden i arkivet.

Fyll i din e-postadress så skickar vi alla broschyrer till dig.