Nimag Sverige blir Louwman Sverige

Sedan 2008 drivs Suzuki-affären i Sverige av Nimag Sverige AB, som är ett helägt bolag
inom den holländska bilkoncernen Louwman Group. Louwman Group är privatägt och
en av de största aktörerna inom bilimport i Europa. Koncernen representerar bland annat
Suzuki, Toyota och Lexus, där man är den äldsta och mest framgångsrika importören.

Förutom import av bilar samt vissa andra bilrelaterade produkter är man verksam inom
reservdels- och tillbehörsdistribution liksom inom återförsäljarverksamhet.
Finansierings- samt logistikfunktioner ingår även under koncernparaplyet.
Nya områden i koncernen är privatleasing, onlineförsäljning, olika mobilitetstjänster
samt bildelning.

Louwman Group, med verksamhet i Belgien, Danmark, Holland, Sverige samt Tjeckien,
befinner sig nu i en strukturomvandling där olika verksamheter med liknande inriktning
förs närmare varandra. Detta för att möjliggöra synergier inom alla områden och
därmed bibehålla och förstärka koncernens position som en av de ledande inom sina
affärsområden.

Som ett led i strukturomvandlingen och ett tecken på framtidstron för den svenska
verksamheten byter man nu namn på bolaget från Nimag Sverige AB till Louwman
Sverige AB.

Organisationsnummer, adress etc är oförändrade.

Ladda ned som PDF
2019-06-13

Bertel Andrén Pressmeddelanden