Vi använder Cookies

Genom att besöka Suzuki-sajten godkänner du dessa villkor utan undantag. Din tillgång till Suzuki-sajten är därför bunden till dessa villkor samt till all relevant lagstiftning.

Copyright © 2008 B.V. NIMAG, Vianen (kallas nedan: ”Suzuki”)

Innehåll

Suzuki-sajten innehåller information om produkter och erbjudanden från Suzuki. De Suzuki-produkter som beskrivs på denna sajt, kan endast köpas i Europa och kampanjerna på denna sajt gäller endast i länder där den relevanta kampanjen specifikt anges som aktuell.

Alla upplysningar på denna sajt tillhandahålls enbart i informationssyfte. Det material som tillhandahålls på denna sajt ersätter ej information som du kan erhålla hos din auktoriserade Suzuki-återförsäljare. Informationen på denna sajt är så fullständig som möjligt. Suzuki förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, förändra modeller, utrustning, specifikationer och tillgänglighet.

Priser på Suzuki-produkter

Priserna på denna Suzuki-sajt tillhandahålls enbart i informationssyfte. De angivna priserna är rekommenderade priser och stämmer inte nödvändigtvis överens med priserna hos en auktoriserad Suzuki-återförsäljare. Försäljningen av en Suzuki-produkt sker enligt de villkor som gäller i det enskilda köpeavtalet.

Användning av cookies

Suzuki använder cookie-teknik för att kartlägga dina rörelser på Suzuki-sajten. På så sätt kan företaget registrera användarnas aktiviteter därigenom utvärdera och förbättra Suzuki-sajten, så att den uppfyller dina önskemål i större utsträckning. Suzuki använder inte denna teknik för att skapa register över enskilda användare och ingen specifik information om dig sparas eller används. Du kan ställa in din webbläsare på att inte spara cookies eller på att du ska meddelas om när cookies skickas.

Personuppgifter/användaruppgifter

Alla personuppgifter som du skickar till Suzuki via Suzuki-sajten, kommer enbart att användas av företaget för att optimera dess tjänster. Suzuki gör allt för att insamling, sändning och lagring av personuppgifter ska ske på ett säkert sätt som passar denna typ av information. Suzuki kommer inte att använda dina personuppgifter för att skicka uppgifter eller information som du inte bett om och Suzuki kommer inte heller att sälja uppgifterna till tredje part utan ditt medgivande.

Trots att Suzuki inte är ålagda att kontrollera eller revidera de uppgifter som användarna lämnat på Suzuki-sajten och inte heller accepterar något ansvarar för dem, förbehåller Suzuki sig rätten att när som helst kontrollera användaruppgifterna och utan vidare rättfärdigande ta bort dem från sajten.

Copyright

All information på Suzuki-sajten är skyddad av upphovsrättslagen. Du har enbart rätt att använda information, text, foton och bilder på denna sajt för personligt, icke-kommersiellt, bruk och du har inte rätt att reproducera, anpassa eller skicka hela eller delar av dem, ej heller ge tillstånd till publicering, utan att skriftligt tillstånd först erhållits från Suzuki.

Varumärken

Samtliga varumärken, logotyper och serviceuppgifter på denna sajt tillhör Suzuki Motor Corporation eller tredje part. De får ej användas, laddas ned, kopieras eller spridas utan att skriftligt tillstånd först erhållits från Suzuki Motor Corporation eller aktuell tredje part, beroende på det aktuella fallet.

Länkar

Suzuki-sajten kan innehålla länkar till andra, helt oberoende webbsajter. Suzuki lämnar ingen som helst garanti för noggrannheten, fullständigheten eller äktheten hos den information som återges på en annan webbplats som du kommit till via dessa länkar. Riskerna som är förknippade med ett besök på en sådan kopplad webbsajt bärs helt och fullt av besökaren.

Ansvarsfriskrivning vad gäller noggrannhet

Suzuki gör allt för att tillhandahåll korrekt information, men trots det kan noggrannheten hos informationen på denna sajt ej garanteras. Suzuki tar inget som helst ansvar för att informationen på denna sajt är korrekt, fullständig eller autentisk. Denna sajt och dess fullständiga innehåll tillhandahålls i ”befintligt skick”, utan några uttryckliga eller underförstådda garantier.

Ansvarsfriskrivning

Suzuki avsäger sig uttryckligen allt ansvar för direkta, indirekta, oavsiktliga eller särskilda skador som är följden av att Suzuki-sajten använts på något sätt, detta omfattar även (men inte uteslutande) friskrivning från ansvar för skador som orsakats på grund av datorvirus eller genom användning av informationen på Suzkuki-sajten.

Anpassning av policyn

Suzuki förbehåller sig rätten att när som helst anpassa denna friskrivningsregel med avseende på aktuella affärsmässiga aktiviteter och uppmanar därför besökarna på denna sida att regelbundet kontrollera om reglerna förändrats.

Kontakta oss för mer information om webbplatsen suzukibilar.se
Importör: Nimag Sverige AB | Vretenvägen 10 | 171 54 Solna | Telefon 08-517 323 00