4x4x4 på gas

Suzuki har tre fyrhjulsdrivna modeller med motorer konverterade till gasdrift. Biogasbilar är inte bara bra för miljön, de ger dig även en enastående totalekonomi.

Väljer du en extra stor gastank får du dessutom ännu bättre räckvidd*, om behovet finns. Suzukis erkända driftsäkerhet, i kombination med gas och fyrhjulsdrift, betyder att du får en miljöbil som alltid kommer fram.

Vårt gassystem är formgett och optimerat specifikt för Sveriges klimat och skiftande årstider. Efter konverteringen drivs bilen av fordonsgas alternativt bensin. Redan vid låga motortemperaturer går bilen över till gasdrift, vilket ger en mer miljövänlig körning.

Om gasen tar slut under körning, kopplas den ordinarie tanken (bensin) in per automatik. Systemet kopplar automatiskt över till gasdrift efter påfyllning av biogas. Tekniken är optimerad för att ge maximala prestanda, låg förbrukning samt minimala utsläpp.

Vår Suzukiambassadör Tove Alexandersson, flerfaldig världsmästare, vinnare av Bragdguldet och Jerringpristagare, på utflykt i sin biogasdrivna Vitara 4x4. (Foto: Sven Alexandersson)

Vad är fordonsgas?

Fordonsgas är samlingsnamnet för biogas och naturgas eller en blandning av de båda, som används som drivmedel till fordon. Gasen består till största delen av metan. Biogas är förnybar och tillför inte någon ny koldioxid till atmosfären vid förbränning. Naturgas är ett fossilt bränsle som medför en minskad miljöpåverkan jämfört med bensin och diesel.

Fordonsgas är ett av de drivmedel som har absolut lägst klimat- och miljöpåverkan. Jämfört med bensin och diesel är utsläppen av koldioxid upp till 90 procent lägre med biogas och cirka 25 procent lägre med naturgas.

Dessutom ger gasdrivna fordon sänkta utsläpp av kväveoxider och partiklar. Under åren har andelen biogas i fordonsgas ökat och sedan 2008 har biogasandelen varit högre än naturgasandelen, och 2017 hade biogasandelen ökat till hela 86 procent.


*Varierar beroende på gassammansättning och pumptryck.

Biogas är en del av ett slutet kretslopp där bland annat matrester, gödsel och restprodukter från jord- och skogsbruk omvandlas till drivmedel och värme. Av de råvaror som används till biogasproduktion kommer närmare 90 procent från Sverige. Inget annat drivmedel är så svenskt som biogas. (Illustration: Energigas Sverige)

Fördelar med Suzuki biogasbilar

  • Biogas är omkring 15–20 procent billigare än bensin. På 1500 mils körning kan du spara runt 5000 kronor/år.
  • Klimatbonus på 10.000 kr.*
  • Biogas ger inget nettotillskott av växthusgaser.
  • Mycket bra räckvidd. Fullstor bensintank ger ännu fler mil.
  • Låg skatt, endast 360 kr/år.

*Gäller bilar tagna i trafik från och med 1/1 2020

Gröna bilister testar Suzuki Vitara med gasdrift

Gröna bilister, organisationen som under 20 års tid varit en stark röst i debatten och satt frågan om en grönare bilism på agendan, har provkört Suzuki Vitara 1,4T i biogasversion.

Saxat ur artikeln: ”Vi charmas av en robust bruksbil till rimlig prislapp och förstår kommuner, elbolag och andra som väljer Vitara.” och ”Det är förnämligt att Suzuki erbjuder hela programmet med gasdrift.”

Stort intresse för biogas bland Sveriges kommuner

Suzukis biogasbilar röner stort intresse i landets kommuner. I takt med den ökade miljömedvetenheten väljer allt större kundgrupper biogas som alternativ. Som Bengtsfors och Mellerud som valde Suzuki S-CROSS och Vitara, båda i biogasutförande.

Suzuki i samarbete med

BRC logo KonveGas logo