7 juni 2021

10 tips när du ska ladda ett bilbatteri

Ett fulladdat och välmående batteri sparar både tid och pengar. Men hur gör man egentligen för att ladda ett bilbatteri på bästa sätt? Det tänkte vi reda ut i denna artikel, där vi både berättar hur du underhållsladdar ditt batteri samt laddar det genom en annan bil.

Innehåll

  • Så underhållsladdar du ditt bilbatteri
  • Så laddar du bilbatteriet genom en annan bil

Så underhållsladdar du ditt bilbatteri

Ett bilbatteri mår som bäst när det används och inte är urladdat. Trots att det används kan det däremot tappa lite av sin ursprungliga kraft under ett år. För att hålla batteriet i bästa tänkbara skick gäller det därför att man underhållsladdar det ett par gånger per år. Något som görs på följande sätt:

1. Lossa på kablarna

Det allra första steget är att lossa på kablarna. Börja med minuskabeln (den svarta) och därefter pluskabeln (den röda).

2. Plocka ut batteriet

När du väl har kopplat bort kablarna är det bara att plocka ut batteriet.

3. Rengör polanslutningarna

Om batteriets polanslutningar är smutsiga kan du med fördel rengöra dessa med hjälp av en lämplig borste.

4. Ladda batteriet

Nästa steg är att ladda batteriet med hjälp av en passande laddare. Följ anvisningarna för laddaren i fråga.

5. Stoppa tillbaks batteriet och anslut kablarna

När batteriet väl är fulladdat igen är det bara att stoppa tillbaks det i bilen och ansluta kablarna igen.

Tänk däremot på att det finns olika typer av bilbatterier, vilka kan behöva behandlas på olika sätt. I en del moderna bilar finns det dessutom en särskild process som man ska följa innan man stänger av strömmen och plockar ut batteriet. Var därför noga med att alltid kontrollera vad som gäller för just din bil och kontakta alltid en auktoriserad bilverkstad om du är osäker!

Så laddar du bilbatteriet genom en annan bil

Slarvar du med underhållsladdningen riskerar batteriet att ta slut längs vägen. För att ta dig därifrån kan du behöva ladda batteriet genom en annan bil. Något som görs på följande sätt:

1. Ställ bilarna på lämplig plats

Först och främst gäller det såklart att ställa bilarna på en lämplig plats. Får man inte igång bilen gäller det att den fungerande bilen ställer sig på ett som inte medför någon fara samt så att kablarna når mellan de två bilarna.

Tänk på att båda bilarna måste stängas av innan man går vidare till nästa steg.

2. Sätt på kablarna

Nästa steg är att sätta på kablarna i de två bilarna. Här finns det en särskild ordning som bör följas:

  • Fäst den röda kabeln på pluspolen i den bil som har ett fungerade batteri
  • Fäst den röda kabeln på pluspolen i den bil som har ett urladdat batteri
  • Fäst den svarta kabeln på minuspolen i den bil som har ett fungerande batteri
  • Fäst den svarta kabeln på minuspolen i den bil som har ett urladdat batteri

3. Starta den fungerande bilen

När kablarna väl är på plats är det dags att starta motorn i den fungerande bilen.

4. Starta den urladdade bilen

Därefter är det bara att försöka starta upp den bilen som har ett urladdat batteri.

5. Koppla bort kablarna

Sist men inte minst kopplar man bort kablarna från de två bilarna. Detta bör däremot göras i omvänd ordning från när de kopplades in.

Gör ett besök hos din lokala Suzukiverkstad

Behöver du se efter din bil? Gör då ett besök hos din lokala Suzukiverkstad, de hjälper dig med såväl service som andra ärenden!

Klicka här för att hitta din närmaste Suzukiverkstad.

Fler artiklar

Ta del av alla våra artiklar, tips och tricks i arkivet.

Fyll i din e-postadress så skickar vi alla broschyrer till dig.