3 augusti 2020

Köpa bil privat eller på företaget?

Det finns många firmatecknare som funderar huruvida man ska köpa en bil privat eller på företaget. Om du också grubblar över detta är den här artikeln för dig. Här tänkte vi nämligen reda ut för- och nackdelarna med de två alternativen, så att du förhoppningsvis kan ta ett mer välgrundat beslut.

Innehåll 

  • Allmänna frågor att reda ut
  • För- och nackdelar med att äga bilen privat
  • För- och nackdelar med att äga bilen via företaget
  • Låt din nästa bil vara en Suzuki

 

Allmänna frågor att reda ut 

Först och främst finns det ett par allmänna frågor som du måste reda ut. Börja med att fundera hur dina behov ser ut, hur mycket du kör i tjänst respektive privat. Det kan också vara bra att fundera över ekonomin, såväl din privata som företagets.

Att tidigt tänka igenom och reda ut ovanstående frågeställningar kommer nämligen hjälpa dig att välja huruvida du ska äga bilen privat eller via firman.

Om du inte kör allt för långa sträckor i tjänst är det troligtvis bättre att äga bilen privat. Du har då möjlighet att ta ut så kallad milersättning för de resor som du gör i tjänsten. Kör du å andra sidan mycket i jobbet kan det vara en bättre idé att äga bilen via firman.

Den största nackdelen med det sistnämnda alternativet är att du kan bli förmånsbeskattad, vilket kan bli kostsamt. Exakt hur högt förmånsvärdet blir beror på en mängd olika faktorer. För att lära dig mer om vad förmånsvärde är och hur det används i praktiken, kan du med fördel kika in vår tidigare artikel ”Förmånsvärde på bil – så fungerar det”.

För- och nackdelar med att äga bilen privat

Det finns, som tidigare nämnts, för- och nackdelar med båda alternativen. Nedan listar vi några av de största fördelarna och nackdelarna med att äga bilen privat.

Fördelar med att äga bilen privat

En av de största fördelarna med att äga bilen privat är att det blir mest lönsamt om du inte använder bilen särskilt mycket i jobbet.

Ytterligare en fördel är att du slipper förmånsbeskattning, vilket kan bli väldigt kostsamt. Inte minst om du nyttjar bilen förhållandevis lite.

Nackdelar med att äga bilen privat 

Till nackdelarna hör att bilinköpet och driftkostnaderna kan bli kostsamma för dig personligen. Som exempel är du tvungen att bekosta en eventuell handpenning själv samtidigt som du blir tvungen att stå för all service och eventuella reparationer.

Andra nackdelar är att milersättningen, som du har möjlighet att ta ut vid resor i tjänsten, inte täcker slitage på bilen. Du har inte heller möjlighet att avdrag för bilens värdeminskning.

För- och nackdelar med att äga bilen via företaget 

Om du kör mycket i tjänsten kan det istället vara ett bättre alternativ att äga bilen via företaget. Nedan följer för- respektive nackdelarna med detta:

Fördelar med att äga bilen via företaget

En fördel med detta alternativ är att du slipper belasta din privatekonomi, då företaget står för alla bilrelaterade kostnader. Något som kan vara särskilt fördelaktigt om du har gott om kapital i företaget och har speciella krav som bilen måste uppfylla.

Ytterligare fördelar är att du har möjlighet att göra avskrivningar på bilen samt göra momsavdrag vid köp av extrautrustning. Mer information om detta ämne hittar du i vår tidigare artikel ”Moms vid bilköp – vad gäller?”.

Nackdelar med att äga bilen via företaget

På samma sätt som det kan vara en fördel att köpa en bil via företaget, kan det också vara en nackdel eftersom det belastar företagets kapital. Något som framförallt gäller företag med en hårt belastad ekonomi.

En annan nackdel är att det kan bli dyrt att nyttja bilen privat. Som tidigare nämnts kan tjänstebilar endast köras 100 mil vid max 10 tillfällen per år. Annars räknas det som en förmånsbil och du blir tvungen att betala förmånsskatt.

Summering

För att summera det hela gäller det att du funderar på hur bilen ska användas samt hur din egna respektive företagets ekonomi ser ut. Om du endast kör kortare sträckor på jobbet är det troligtvis en bättre idé att äga bilen privat.

Kör du å andra sidan långa sträckor i tjänst och har särskilda krav på din bil, kan det vara fördelaktigare att äga bilen via företaget. Kom däremot ihåg att bilen då endast får användas i ringa omfattning privat, annars blir du tvungen att betala förmånsskatt.

Kom ihåg att du också har möjlighet att leasa en bil såväl privat som via företaget. Något som kan vara fördelaktigare än att köpa bilen. För att fördjupa dina kunskaper om leasing, kan du med fördel läsa våra tidigare artiklar:

Låt din nästa bil vara en Suzuki 

Om du är i färd med att skaffa en ny bil, kan du med fördel vända dig till oss på Suzuki – det krångelfria alternativet.

Vi erbjuder ett stort utbud av bilmodeller som passar alla typer av körmönster och behov, oavsett om du önskar en bränslesnål stadsbil eller en rejäl fyrhjulsdriven SUV. När du väljer att köpa eller leasa en Suzuki kan du räkna med en välutrustad bil till ett förmånligt pris.

Kontakta din närmaste Suzuki-återförsäljare – de hjälper dig att hitta ett erbjudande som passar just dig och dina behov!

Fler artiklar

Ta del av alla våra artiklar, tips och tricks i arkivet.

Fyll i din e-postadress så skickar vi alla broschyrer till dig.