3 februari 2020

Förmånsvärde på bil – så fungerar det

Om du är i färd med att skaffa en bil via din arbetsgivare, har du troligtvis kommit över uttrycket förmånsvärde. Men vad är egentligen förmånsvärde, och varför behöver man hålla koll på det? Låt oss reda ut alla frågetecken!  

Innehåll 

– Vad är förmånsvärde?

– Så används förmånsvärdet i praktiken

– Låt din nästa förmånsbil vara en Suzuki

Vad är förmånsvärde? 

Som anställd i ett företag har du ibland möjlighet att tillgå en bil. Beroende på hur bilen ska användas, kan den omfattas av olika regler och krav. Om bilen endast ska köras under arbetstid, på jobbet, är det en tjänstebil som du kan tillgå.

Synonymt för en tjänstebil är alltså att du inte kan nyttja bilen privat, utan endast på arbetsplatsen. Till privata resor hör exempelvis körningar till och från jobbet samt lämning och hämtning av barn.

Enligt rådande regler får en tjänstebil endast användas privat ”i ringa omfattning”, vilket är max 100 mil vid max 10 tillfällen per år. Överstiger du denna gräns riskerar du att bli straffbeskattad.

Om du å andra sidan har möjlighet att tillgå en bil som kan nyttjas både på jobbet och privat, ses detta som en förmån. Därför brukar man också benämna dessa bilar som förmånsbilar. Förmåner som också ska beskattas.

För att summera det hela förmånsbeskattas alltså de bilar som tillhandahålles av din arbetsgivare, och som du får bruka både på jobbet och privat.

Så används förmånsvärdet i praktiken

Vi har nu kunnat fastslå att du som anställd är tvungen att betala skatt när du tillgår en förmånsbil. Men hur fungerar det i praktiken, och hur mycket skatt är du tvungen att betala?

Hur mycket skatt som du måste betala beror på bilens schablonbelopp, d.v.s. dess förmånsvärde. Eftersom förmånsvärdet kan variera från bilmodell till bilmodell, finns det inga generella svar på hur mycket skatt som du är tvungen att betala.

Förmånsvärdet för de olika bilarna fastställs av Skatteverket och kan dessutom variera från år till år. För att se vilka schablonbelopp som gäller för respektive bilar och rådande år, kan du med fördel beräkna bilförmånsvärdet hos Skatteverket.

Oavsett hur högt förmånsvärdet är, är principen dock densamma – beloppet läggs ovanpå din lön och därefter betalar arbetsgivaren löneskatt som vanligt. Låt oss med ett räkneexempel demonstrera hur det hela fungerar i praktiken:

Din lön är 28,000 kr / månad.

Bilens schablonbelopp, d.v.s. dess förmånsvärde, är 4,000 kr / månad.

Skatt 30% på 32,000 kr / mån = 9,600 kr.

Din nettolön (28,000 kr – 9,600 kr) = 18,400 kr / mån.

Arbetsgivaravgiften är 31,42%, vilket innebär att din arbetsgivare är tvungen att betala 10,054 kr / månad (32,000 kr * 0,3142).

Låt din nästa förmånsbil vara en Suzuki 

Vi hoppas att du nu har bättre koll på vad förmånsvärde på en bil är, hur det beräknas och hur det används i praktiken. Om du är i färd med att införskaffa en ny förmånsbil, kan du med fördel göra det hos oss på Suzuki!

Våra bilhandlare hjälper dig och dina medarbetare att hitta en passande bilmodell. De hjälper dig också att reda ut alla frågetecken kring förmånsvärde, finansiering och andra funderingar som du kan tänkas ha.

Kontakta din närmaste Suzuki-återförsäljare – de hjälper dig att hitta ett erbjudande som passar just dig och dina behov!

Fler artiklar

Ta del av alla våra artiklar, tips och tricks i arkivet.

Fyll i din e-postadress så skickar vi alla broschyrer till dig.